Systembyg

Specialister inden for opførsel af Maskinhaller, Stålhaller, Lagerhaller, Landbrugshaller og Erhvervsbygninger

PLANLÆGNINGSFASEN

Vi er altid glade for at komme ind i et byggeri allerede i planlægningsfasen. For vores erfaring både inden for byggeriets opførelse – god ressourceudnyttelse – samt landbrugsdrift m.m. – kommer altid bygherren til gavn. Og det kommer også os selv til gavn, for vi synes simpelt hen, at det er sjovere at bygge noget, hvor gode løsninger og enkelthed i processer er tænkt ind fra start. Det er med til at sikre et godt slutprodukt – og mindske ressourcespild – både når vi taler økonomi, mandskabs- og maskintimer og byggematerialer. Vi ser det ikke som en selvfølge, at naturen kan blive ved med at levere alle de byggematerialer, som vi har til rådighed i dag.

TILFREDSHED
Vi bygger for tilfredse bygherrer. Når vi bygger, så stiller vi os på bygherrens side. D.v.s. at vi – så godt vi kan – også er med til at vogte økonomien i byggeriet ! Og vi ser det som en rimelig gensidig forventning – ja, en forudsætning – at vi og bygherren i hele byggeriet er forpligtet til at vise velvilje og tage hurtige beslutninger og sammen finde løsninger – dels i godt samarbejde og dels ved god og ligeværdig forhandling. Skal du bygge? Kontakt os ! Vi vil også kunne henvise til tidligere bygherrer i dit område.

Services

TOTALLØSNINGER
Vi støber også betongulve, betonpladser, silofundamenter, brovægte og meget andet, og i et samarbejde med blandt andre firmaet BETON OG STÅL kan vi tilbyde helt individuelt tilpassede betonløsninger – som f.eks. betonspær, elementer og kanter m.m. SYSTEMBYG har også byggeprojekter inden for boligbyggeri og kan gå ind i hele eller dele af en byggeproces, f.eks.:

Udfører vi blot forarbejdet samt evt. leverer dele til den, der selv gerne vil gøre arbejdet – eller er underentreprenør.
Eller vi projekterer og hjælper med byggeansøgning m.m. og er hovedentreprenør.

BETONGULVE

Ring eller send en mail for tilbud på betongulve, både traditionel beton udlagt med Laser-styret maskine eller flydebeton.​

Kontakt Lars på (+45) 40 78 22 43

ERHVERVSBYGGERI

Går jeres virksomhed med overvejelser om at få eget domicil, så kontakt Systembyg. Vi tilbyder totalentrepriser i forbindelse med opførelse af alle typer erhvervsbyggeri. Vi bygger f.eks

Lagerhal
Bilhus
Domicil
Kontorbyggeri
Industrihaller
Værkstedsbyggeri
Halbyggeri
Padelhal

LANDBRUGSBYGGERI

Vi har stor ekspertise og erfaring inden for opførelse af alle typer landbrugsbyggeri. Vi står gerne for hele entreprisen fra start til slut. Vi bygger bl.a.:

Gyllebeholdere, møddings-, silo- og ensilagepladser, kornsiloer, overdækninger, maskinhaller, landbrugshaller m.m.

HALLER

Vi er specialister inden for opførelse af maskinhaller, stålhaller, lagerhaller, landbrugshaller samt erhvervsbygninger.

Vi varetager hele entreprisen – fra ide til ibrugtagning og er en aktiv sparringspartner gennem hele byggeforløbet.

TRYKVÆGGE

Alt inden for trykvægge udføres. Vi har mange års erfaring med trykvægge og er derfor eksperter inden for området.

Kontakt os

1 + 12 =